Diyar Tarım Ürünleri işletmesinde Konvansiyonel, Organik, Naturel ve Kesme Kuru kayısı ile Kayısı çekirdeği işlenmektedir. İşletmeye girecek hammadde önce laboratuarda kontrol edilir. Uygunsa, Ön Kalibrasyon-Kuru Eleme  makinesinden geçirilip boylanır ve sonra uygun şekilde depolanır. Organik ürünlerin depolanması için 2 adet soğuk hava deposu  bulunmaktadır. Konvansiyonel ürünler boylarına ve Kükürt oranlarına göre ayrı ayrı depolanır.

İşlenecek ürün önce yıkama ünitesinden geçirilir. Diyar Tarım Ürünleri işletmesinde 4 aşamalı yıkama ünitesi bulunmaktadır. İlk olarak Ön yıkama ‘dan geçen ürün tüm çevresel kirlerinden uzaklaştırılır ve Fırçalı yıkama ünitesine gelir. Burada, kalabilecek çevresel kirler ile diğer ağır kirlerinden arındırılır. Ürünün içerisine işlemiş olası kirlerden arınması için sıcak buhar sistemi ile çalışan ve 40 C'de yıkama yapan Sıcak yıkama ünitesinden geçer. Daha sonra dinlendirme bandından geçen ürün, korner pompa sayesinde işletme alanına gönderilir ve Son yıkama ünitesinden  geçerek boylandırılır . Boylanmış ürün, Diyar Tarım Hijyen ve Güvenlik Standardına uygun çalışan eğitimli personel tarafından tek tek işlenir.

İşlenmiş ürün , son olarak çift aşamalı ışıklı seçme bandından geçirilerek kontrol edilir ve daha sonra kutulanır . Baskı işlemi de tamamlandıktan sonra her kutu mutlaka Metal detektörü ile kontrol edilir.

Tüm bu işlemler sırasında uzman laboratuar elemanları tarafından sürekli olarak kalite analizleri yapılır ve uygun olmayan her duruma anında müdahale edilir. Diyar Tarım laboratuarında TS 485 Kuru Kayısı standardının öngördüğü tüm fiziksel ve kimyasal analizler yapılabilmektedir. Ürün-personel-işletme hijyeni için gereken tüm mikrobiyolojik analizler düzenli olarak akredite dış laboratuarlarda yaptırılmaktadır. Diyar Tarım, Hedeflerle Yönetim ilkesine bağlı bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir. Kaliteli ve sağlıklı ürünler üreterek müşterilerini, verimliliğini artırarak çalışanlarını memnun etmek 1. hedef olarak benimsenmiştir,

 ORGANİK ÜRETİM 

Diyar tarım 2001 yılında organik tarım projesine 5 çiftçi ile başlanmış olunup bugün ise iki organik tarım denetleme kurumunda toplamda 130’u aşkın sözleşmeli çiftçimiz bulunmaktadır. Toplam organik alan olarak 7500 hektarı aşmıştır. Buradan da yıllık olarak (tam verim alındığında) yaklaşık olarak 2000 ton kuru kayısı elde edilebilmektedir. 
Diyar tarım olarak elde edilen ürünler başta Almanya olmak üzere Avusturya ,Amerika gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır. Organik ürünlerin bir kısmı ise iç piyasaya satılmaktadır. Üretilen organik ürünlerin büyük çoğunluğunu organik kuru kayısı ve organik kayısı çekirdeği oluşturmaktadır. Organik tarım projesinde az miktarda buğday,arpa,kuru dut ve kuru üzüm elde edilmektedir.